Zgoda wizerunkowa

Podpis

Dziękujemy za udzielenie zgody wizerunkowej!!

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady US nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO), informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych będzie Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60-476 Poznań. Z administratorem możesz skontaktować się za pomocą przesyłki tradycyjnej wysłanej na adres siedziby, wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: gdpr@cosmogroup.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 61 250 24 91. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania produktów i usług oferowanych przez Administratora, poprzez opublikowanie zdjęć na profilu Administratora w Social Mediach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie prowadzenia naszych profili w Social Mediach oraz organizowania kampanii marketingowych. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jako właścicielowi swoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych osobowych, prawo do uzupełnienia danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przeniesienia swoich danych swoich danych osobowych. Przysługuje Tobie również prawo do odwołania niniejszej zgody, w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: gdpr@cosmogroup.pl. Przysługuje Tobie również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą one profilowane.

Coś poszło nie tak, spróbuj odświerzyć stronę i wysłać wiadomość jeszcze raz.